IHMC Public Cmaps (2)

    akools

        Recursos para Desarrollo y Capital Social
        1. NIA.txt
        101 (1) ley.txt
        101 (10) empren.txt
        101 (11) cartag.txt
        101 (12) fundac.txt
        101 (13) empren solidario.txt
        101 (14) emp social.txt
        101 (15) dif emprender.txt
        101 (16) innov so.txt
        101 (2) vocavi.txt
        101 (3) resile.txt
        101 (4) optimi.txt
        101 (5) esper.txt
        101 (6) autovc.txt
        101 (7) proyect pro.txt
        101 (8) poru vida.txt
        101 (9) innova.txt
        2 Auditoria.txt
        30 nagas.txt
        31 noema p.txt
        32 entrenamineto.txt
        33 independe.txt
        34 cuidado.txt
        35 trabajo.txt
        36 planeami.txt
        37 estud.txt
        38 sufuin.txt
        39 jhlj.k}.txt
        3 atributos.txt
        40 aplicasion.txt
        41.txt
        42 revel.txt
        43 opinipn.txt
        4 desempeño.txt
        5 implanraacion.txt
        Desarrollo y Capital Social.cmap
        Naga.cmap
        Naga mapa sin.cmap
        Nias Mentefacto sai.cmap
        Nias Mentefacto sai 2.cmap
        port 1 emprendimi.txt
        port 2 proy cida.txt
        port 3 proy prof.txt
        port 4 emps esocial.txt
        Se entiende como la transformación continua de las condiciones, patrones o situaciones de índole económica, social, política y cultural de una región, sociedad o país.txt
        TEMA 1.cmap
        Tema 1- Conceptos clave del emprendimiento.cmap
        TEMA 2.cmap
        Tema 2- Emprendimiento solidario.cmap
        TEMA 3.cmap
        Tema 3 - Innovación social y territorio.cmap